WYPEŁNIANIE FORMULARZA WYSYŁKOWEGO

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami wysyłania monet bezpośrednio do firmy NGC w celu wykonania gradingu. Stosując się do tych instrukcji, unikniesz opóźnień w realizacji zamówienia. W razie pytań dotyczących wypełniania formularza wysyłkowego prosimy o kontakt z działem obsługi klienta w firmie NGC pod numerem tel. +49 (0) 89 550 66 780.

 • Firma stosuje jeden formularz wysyłkowy przeznaczony do zamawiania monet ze Stanów Zjednoczonych oraz z innych państw. Zgłaszaj monety ze Stanów Zjednoczonych i z innych krajów na oddzielnych formularzach wysyłkowych.
 • Zasady/informacje dotyczące wysyłki znajdują się na odwrocie formularza wysyłkowego.
 • Wybierz tylko JEDEN poziom gradingu i/lub usługę na każdym formularzu.
 • Nie należy mieszać monet nieklasyfikowanych z klasyfikowanymi na tym samym formularzu wysyłkowym. Monety klasyfikowane to takie, które są certyfikowane przez firmę NGC lub inną instytucję gradingową.
 • W przypadku korzystania z kuponu Stowarzyszenia Kolekcjonerów prosimy zgłosić wszystkie monety na jednym formularzu wysyłkowym. Można wybrać tylko jeden poziom gradingu.
 • W razie potrzeby podpisz zgodę na usunięcie monet i/lub zezwolenie na wydanie monet z dodatkowymi cechami (z tyłu pisma przewodniego) i dołącz je do formularza wysyłkowego.
 • Numer rachunku to siedmiocyfrowy numer w kolorze czerwonym znajdujący się w prawym górnym rogu formularza wysyłkowego.
 • Niekompletne formularze spowodują opóźnienie w realizacji zamówienia.
 1. SUBMITTER’S NAME AND ADDRESS - Nazwisko i adres osoby zamawiającej. W tym polu wpisz swoje nazwisko oraz adres.
 2. ACCOUNT - Numer konta. Numer Twojego konta jest podany w liście powitalnym.
 3. PICK UP/SHIPPING INFORMATION - Odbiór/Wysyłka. Uzupełnij informacje dotyczące odbioru lub wysyłki monet po gradingu.
 4. TYPE OF SUBMISSION - Rodzaj zamówienia. Wybierz US (Stany Zjednoczone), WORLD (pozostałe kraje) lub ANCIENT (monety antyczne). Monety ze Stanów Zjednoczonych, monety z pozostalych krajów oraz monety antyczne muszą być zgłaszane na oddzielnych formularzach wysyłkowych.
 5. NCS CONSERVATION SERVICES – Konserwacja monet. (UWAGA! Dodatkowe oplaty). Wybierz odpowiedni rodzaj konserwacji. Jesli nie chcesz poddać monet (monety) zabiegom konserwacyjnym, zostaw to pole puste.
 6. NGC GRADING TIER - Poziom gradingu monet. Wybierz odpowiedni poziom gradingu. Wybierz tylko jeden poziom gradingu na każdym z formularzy. Wymagania dot. poziomu gradingu znajdują się na odwrocie formularza. Jeśli masz monety do wysłania w ramach innego poziomu gradingu, skorzystaj z odrębnego formularza. Jeśli monety przeznaczone są tylko do ponownego wysłania, zostaw to pole puste
 7. NGC SERVICES - Usługi. Wybierz wymaganą usługę. Opisy usług i wymagania ich dotyczące znajdują się na odwrocie formularza. Jeśli monety nie wymagają usług specjalnych, zostaw to pole puste.
 8. NGC IMAGINING SERVICES - Usługi przetwarzania obrazu. Wybierz tę opcję, jeśli po gradingu chcesz zamówić dla swojej monety (monet) usługi przetwarzania obrazu. Mają one zastosowanie do każdej monety na formularzu wysyłkowym.
 9. COIN SECTION - Opisz swoją(-e) monetę(-y). Dla każdej monety dodanej do wybranego poziomu należy wypełnić wymagane kolumny.
  1. Qty. - Ilość. Wpisz liczbę monet dla tego wiersza. Przykład: Jeśli masz dwie identyczne monety, wpisz 2.
  2. Country - Kraj Wpisz kraj monety.
  3. Coin Date - Data monety. Wpisz datę monety.
  4. Mintmark - Znak mennicy. Jeśli dotyczy, podaj znak mennicy tej monety.
  5. Denomination - Nominał. Wpisz nominał monety.
  6. MS / PF. Wpisz MS (stan menniczy) lub PF (stan lustrzany).
  7. Variety - Odmiana. Jeśli dotyczy, podaj odmianę tej monety. Sprawdź przewodnik VarietyPlus® lub Mint Error, jeśli dotyczy. Uwaga: obowiązują dodatkowe opłaty.
  8. CrossOver Min. Grade - Min. klasyfikacja krzyżowa. Ocena. Wpisz tylko numer certyfikatu i ocenę minimalną, jeśli wysyłasz monetę pod klasyfikację krzyżową (tylko monety PCGS).

   Klasyfikacja krzyżowa w tej samej kategorii — jeśli chcesz, aby moneta była certyfikowana przez firmę NGC na tym samym stopniu co w chwili obecnej, wpisz w kolumnie „SAME” (ta sama). Należy zauważyć, że wniosek o ocenę minimalną dotyczy zarówno oceny numerycznej, jak i oznaczenia, na przykład Cameo lub Ultra Cameo. Jeżeli kryteria oceny zostały spełnione, ale kryteria oznaczenia nie zostały, moneta nie zostanie sklasyfikowana krzyżowo.

   Klasyfikacja krzyżowa w każdej klasie – wpisz „ANY” (każda) w tej kolumnie, aby monety zostały sklasyfikowane krzyżowo niezależnie od ocen. Uwaga: monety z uszkodzeniami powierzchni, np. zarysowaniami i śladami niewłaściwego czyszczenia, nie otrzymają klasyfikacji krzyżowej, jeśli umieszczono dopisek „ANY”.

   Określony stopień minimalny – wysyłający, którzy chcą, aby ich monety zostały poddane klasyfikacji krzyżowej w NGC na niższym poziomie oceny niż podana na slabie, mogą określić ocenę minimalną, wpisując ocenę numeryczną w tej kolumnie. Na przykład, jeśli moneta jest oceniana jako MS 64, a wysyłający zaakceptuje poziom MS 63 proponowany przez NGC, ocenę MS 63 należy wpisać w kolumnie dla pozycji tej linii.

   Monety do gradingu szczegółowego NGC monety o niekorzystnych uszkodzeniach powierzchni, w tym monety, które zostały zaliczone do monet spoza skali lub opisane jako autentyczne przez inne firmy, mogą być poddane klasyfikacji krzyżowej w ramach gradingu szczegółowego, jeśli w tej kolumnie zostanie wpisane słowo „DETAILS” (szczegóły). Jeśli wymagany jest dopisek „DETAILS”, a moneta kwalifikuje się do klasyfikacji numerycznej, przypisana do niej zostanie ocena numeryczna. I odwrotnie – jeśli numerycznie sklasyfikowana moneta ma niekorzystne zniszczenia powierzchni, będzie poddana gradingowi szczegółowemu, jeśli podano dopisek „DETAILS”.

   WAŻNE: Jeśli kolumna z minimalną klasyfikacją krzyżową jest pusta, ocena na slabie staje się minimalną oceną krzyżową. Pusta kolumna NIE oznacza oceny krzyżowej w żadnej klasie. Oznacza ocenę krzyżową w tej samej klasie.

   NIE można prosić o wyższą ocenę niż ocena na obecnym slabie – nawet jeśli wyższa ocena nie może być wymagana przy wysyłce monety do klasyfikacji krzyżowej, monety mogą ją otrzymać na poziomie wyższej klasy, jeżeli spełniają standardy firmy NGC.

   Monety sklasyfikowane jako MS 70 lub PF 70– firma NGC nie akceptuje monet MS/PF 70 do klasyfikacji krzyżowej w tej samej klasie. Najwyższa minimalna akceptowana ocena to MS/PF 69.

   Monety z oznaczeniami, na przykład CAMEO i FULL BANDS – podczas wysyłania monet do klasyfikacji krzyżowej nie można wnioskować o oznaczenie jeszcze nieprzypisane do monety w obecnym slabie. Nie można na przykład wnioskować, aby ćwierćdolarówka Standing Liberty Quarter, która nie została oznaczona jako FULL HEAD, mogła otrzymać ocenę w klasyfikacji krzyżowej w NGC, tylko jeśli otrzyma oznaczenie FULL HEAD.

   Oznaczenie gwiazdką – nie można wnioskować, aby moneta została sklasyfikowana krzyżowo tylko wtedy, gdy otrzyma oznaczenie gwiazdką NGC.
  9. Nr certyfikatu. Wprowadź numer certyfikatu, jeśli wysyłana moneta ma być przeklasyfikowana lub poddana klasyfikacji krzyżowej.
  10. Metal Type – Wpisz nazwe metalu z jakiego moneta zostala wykonana.
  11. Weight – Podaj wagę monety.
  12. Zadeklarowana wartość. Należy podać deklarowaną wartość każdej monety. Łaczna sume nalezy wpisac w polu poniżej – Total Declared Value
 10. TOTAL FEES - Opłaty łącznie. Uzupełnij informacje, aby podsumować zamowienie.
 11. PAYMENT AND SIGNATURE - Płatności i podpis. Ta sekcja MUSI być wypełniona w całości i podpisana, aby umożliwić płatności kartą kredytową.
 12. TERMS AND CONDITIONS - Regulamin. Ta sekcja MUSI być wypełniona i podpisana, aby można było zrealizować Twoje zamówienie.
 13. Zachowaj kopię dla zamawiającego, a pozostałe przeslij z monetami.