Międzynarodowe skale gradingowe

Klasyfikacja Sheldona na skali od 1 do 70 punktów, stosowana przez firmę NGC, opisuje stan monety w sposób dokładny i zwięzły. 70 punktów to najwyższa z możliwych ocen; nie wszystkie cyfry od 1 do 70 są wykorzystane do oceny. W sumie istnieje 30 precyzyjnych ocen numerycznych, a 11 z nich – od 60 do 70 – przypisano do monet, które nie wykazują oznak użycia w obiegu.

Oceny te pozwalają na wyjątkową precyzję opisu stanu każdej monety i porównania dwóch podobnych okazów. Stosowana przez rzeczoznawców NGC skala gradingowa jest nie tylko precyzyjna, ale również dokładna i spójna.

Skale klasyfikacji różnią się między krajami, ale prawie wszystkie skale korzystają z o wiele mniejszej liczby ocen do opisu stanu monety. Ten wykres opisuje, na ile systemy gradingowe na całym świecie odpowiadają Skali Gradingowej NGC. Ponieważ zastosowanie tych skali może być różne, wykres należy traktować jako orientacyjny.

 
 

NGC USA
Anglia
Francja
Niemcy
Włochy
Polska
Hiszpania
MS 70              
MS 69              
MS 68              
MS 67 Superb Uncirculated   FDC exceptionnel        
MS 66              
MS 65 Gem Uncirculated FDC Fleur de coin (FDC)   Fior di conio (FDC) Stan 1 Flor de cuno (FDC)
MS 64              
MS 63 Choice Uncirculated UNC   Stempelglanz (ST)      
MS 62              
MS 61             Sin circular (SC)
MS 60 Uncirculated            
AU 58              
AU 55   EF Superbe (SUP) Vorzüglich (VZ) Splendido (SPL) Stan 2  
AU 53             Extraordinariamente bien conservada (EBC)
AU 50 About Uncirculated           Extraordinariamente bien conservada (EBC)
XF 45              
XF 40 Extremely Fine VF Trés trés beau (TTB) Sehr schön (SS) Bellissimo (BB)    
VF 35              
VF 30             Muy bien conservada (MBC)
VF 25           Stan 3  
VF 20 Very Fine F Trés beau (TB) Schön (S) Molto bello (MB)    
F 15              
F 12 Fine           Bien conservada (BC)
VG 10              
VG 8 Very Good G Beau (B) Sehr gut erhalten (SGE) Bello (B) Stan 4 Regular conservada (RC)
G 6              
G 4 Good            
AG 3 About Good AG Bien conservée Gering (GE) Discreto (M) Stan 5 Mal conservada (MC)
FA 2 Fair            
PR 1 Poor            
PF/SP Proof Proof / SP Flan bruni (FB) Polierte Platte (PP) Fondo specchio (FS)   Proof
Prooflike Prooflike Prooflike Aspect flan bruni