Korporacja Gwarancji Numizmatycznej (Numismatic Guaranty Corporation – NGC)

NGC jest światowym liderem i największą samodzielną firmą oferującą grading, która w swojej historii sklasyfikowała ponad 45milionów monet. W ciągu ostatnich 30 lat firma NGC przeprowadziła grading wielu najważniejszych monet i kolekcji na świecie, w tym eksponatów z Instytutu Smithsona – Muzeum Narodowego Stanów Zjednoczonych oraz Szanghajskiego Muzeum Menniczego.

Kolekcjonerzy i dealerzy wybierają firmę NGC ze względu na jej dokładność, spójność i uczciwość. Monetom poddanym gradingowi przez firmę NGC i przez nią uwierzytelnianym towarzyszy Gwarancja NGC. Nasi rzeczoznawcy są całkowicie bezstronni i nie angażują się komercyjnie w kupno ani sprzedaż monet.

Oprócz gradingu dokonywanego przez ekspertów i usług uwierzytelniania, za pośrednictwem swojej strony internetowej firma NGC dostarcza kolekcjonerom cenne zasoby. Najbardziej popularne funkcje to m.in. Rejestr NGCSpis NGC oraz Przewodniki cenowe NGC.